Szabályzat

SZABÁLYZAT

Fontos tudnivalók a horgásztó rendjéről

1.A napijegy tulajdonosa jogosult a MOHOSZ és OHR horgászrendjének megtartásával horgászni. ÁLLAMI HORGÁSZJEGY KÖTELEZŐ!!!

2. A horgászatot megkezdeni csak az előírt és szükséges adminisztráció elvégzése és a horgászrend áttanulmányozása, tudomásul vétele után lehet.

3. A feltüntetett nyitvatartási időn kívül a tón horgászni szigorúan tilos, mely törvénysértésnek minősül. Ilyen esetben a tó üzemeltetőjének jogában áll a hatóságot értesíteni.

4.A szákban lévő halat kötelező kifizetni! A 4 kg-nál kisebb, szabályosan kifogott halat a tóról, annak kíméletes leölését követően szabad csak elvinni. 4 kg-nál nagyobb kifogott halat a horgász köteles azonnal visszahelyezni a tóba.

5. Egy napijeggyel, 2 horgászbot 2-2 horoggal engedélyezett, 14 éves korig gyermekenként 1 bot 2 horoggal. A napijegy hal elvitelére nem jogosít, azokat súlyra a halőrháznál kifüggesztett napi áron lehet megvásárolni.

6. Csak azt a halat lehet haltartó hálóban tartani a horgásznak, amit el is kíván vinni és a fogási naplóba is bevezetett.

7. A nem naplózott és nem visszaengedett, de mégis “véletlenül” elvitt hal lopásnak minősül, és a horgásztó területéről örökös kitiltást von maga után.

8. A horgásztó tulajdonosának, vagy megbízottjának joga és kötelezettsége a horgászrend betartása, illetve jogosult a távozni szándékozó horgász személyi poggyászának esetleges szúrópróbaszerű átnézésére, ennek megtagadása esetén a hatósági intézkedésig távozás nem erőszakkal való megakadályozására! Balesetvédelmi szabályok be nem tartása miatt történt balesetekért teljes egészében a horgász a felelős.

9. A horgász az általa okozott kárt teljes összegben köteles a tó üzemeltetőjének megtéríteni. Ha a horgász az előírt szabályokat nem tartja be, ebből a tulajdonosnak vagy az üzemeltetőnek anyagi kára keletkezik, köteles azt megtéríteni.

10. A hulladékot a kihelyezett tárolóba kérjük elhelyezni.

11. Sütni, főzni, tüzet rakni csak a kijelölt helyen, és előre megbeszéltek szerint lehet.

12. Részegség, rendbontás a többiek nyugalmának kirívó zavarása, a horgászat azonnali felfüggesztését vonja maga után.

13. A tó területén elhelyezett tárgyakért (pl.: autó, motorkerékpár, kerékpár) a tulajdonos sem a tó üzemeltetője felelősséget nem vállal.

14. A napijegyet a horgászat megkezdése előtt a horgászháznál kell váltani.

15. A fogási naplót a horgászat befejeztével le kell adni.

16. A horgászrend megsértése a napijegy bevonásával és a tó elhagyásával jár.

17. A tavat megközelíteni csak a Csepreg – Acsád út felől szabad. Távozni is csak itt lehet, a fogási napló leadása és az elvinni szándékozott hal mérlegelése/kifizetése után. A horgászokhoz érkező vendégek is csak innen közelíthetik meg a tavat

18. A horgásztó tulajdonosai sem erkölcsi sem anyagi felelősséget nem vállalnak a törvényi előírások, szabályok megsértése miatt keletkezett károkért.

19. Csónak használata saját felelősségre megengedett bójázáshoz, etetéshez, a készségek behordásához illetve műcsalis pergetéshez.

20. Mentőmellény használata kötelező.

21.Pergetni csak szakáll nélküli vagy egyágas műcsalikkal megengedett.

22. Bojlis horgászatnál maximum 4-es méretű horog használata megengedett.

23. Pontymatrac, nagyméretű merítő, sebfertőtlenítő használata kötelező.

24.Fonott főzsínor használata TILOS.

25.A tóparton a nyitvatartási időn kívül bármely horgászatra való felszereléssel tartózkodni TILOS, illetve horgászat közben kifogott halak esetleges ellopása törvénysértésnek minősül. Ilyen esetekben az üzemeltetőnek jogában áll a hatóság azonnali értesítése.